Sprawozdanie z działalności SKKT-PTTK w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z działalności SKKT- PTTK w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z działalności SKKT-PTTK w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z działalności SKKT-PTTK w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z działalności SKKT-PTTK w roku szkolnym 2011/2012

 

Działalność turystyczno-krajoznawcza

 

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE PTTK

KLUB TURYSTY SENIORA „DREPTAK”

               

Turysta”, to w potocznym znaczeniu, każda osoba, która wyrusza na tzw. „zieloną trawkę” – piknik, spacer po lesie, grzybobranie itp. W naszej szkole udało się jednak stworzyć turystykę prawdziwą tzn. taką, w uprawianiu, której uczniowie wraz z opiekunami chcą poznawać ciągle nowe krajobrazy, nowych ludzi, którzy szukają wielkiej przygody, którzy lubią sprawdzać sami siebie, lubią smak trudu i niewygody, umieją walczyć z samym sobą, ze zmęczeniem i nawykami wygodnictwa. Być prawdziwym turystą to jest sztuka z wielu względów – bo to nie tylko samo wędrowanie, ale zdobywanie podczas tego wędrowania wiedzy o kraju opartej o kontakt z dokumentami jego przeszłości, z wizją jego przyszłości. Jednakże samo zobaczenie czegoś nowego to nie wszystko. Należy pamiętać – zobaczyć – to jedno, widzieć – to już trochę co innego, a wiedzieć co się widzi – to jest właśnie to, o co powinno nam chodzić – to jest właśnie krajoznawstwo. Tak pojmowana turystyka i krajoznawstwo zaczęły funkcjonować za sprawą Ireny Riedel, która założyła w 1979 r. w naszej szkole (z inicjatywy OZ/PTTK przy Hucie w Zawadzkiem) Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK. Od 1981 r. kontynuuje działalność  SKKT-PTTK do chwili obecnej  Zdzisław Andrzejewski.

Edukacja krajoznawczo-turystyczna wspomaga i wzbogaca rozwój uczniów, wpływa na poszerzenie ich wiedzy i umiejętności radzenia sobie w różnych (nawet tych trudnych) sytuacjach. Statutowe cele PTTK, są zbieżne z celami szkoły, zarówno edukacyjnymi jak i wychowawczo-opiekuńczymi. Realizacja tych celów wymaga współpracy całego grona pedagogicznego. Właśnie chęć zaszczepienia ideałów krajoznawstwa nauczycielom, wychowawcom, była główną przyczyną powołania w naszej szkole do działania w 1981 r. Klubu Turysty Seniora „Dreptak”. Z „Dreptakiem” przemierzaliśmy i poznawaliśmy nowe szlaki i okolice, uczyliśmy się krajoznawstwa i zasad organizacji wypraw turystycznych, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy do dnia  dzisiejszego (bo Klub „Dreptak” działa w dalszym ciągu) w pracy z dziećmi. To przygotowanie procentuje, gdyż wycieczki organizowane w naszej szkole są ciekawe, prowadzone po atrakcyjnych rejonach oraz bezpieczne. Od początku swojej działalności SKKT, we współpracy z wychowawcami klas, jest koordynatorem turystyki szkolnej. Wspólnie opracowujemy „Plan wycieczek” na dany rok szkolny i dbamy o jego realizację. Koło wspomaga wszystkich zainteresowanych w organizacji i prowadzeniu wycieczek, dba o ich oprawę merytoryczną.

W największej mierze korzystamy z imprez dla młodzieży szkolnej organizowanych przez nasz rodzimy Oddział Zakładowy PTTK przy Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem. Do imprez takich należą: coraz częściej organizowane rajdy rowerowe wokół Gmin Zawadzkie i Kolonowskie (wykorzystujemy sieć ścieżek rowerowych wytyczonych w ostatnich latach na naszym terenie), Zlot Młodzieży Szkolnej Góra Św. Anny ,w którym uczestniczą grupy piesza i kolarska, Rajd w Góry Opawskie, Zlot Młodzieży SzkolnejŚladami Dawnego Hutnictwa REGOLOWIEC” (wielka impreza na skalę województwa, w której uczestniczy zwykle ok. 500 osób, z czego 400 to młodzież ,w tym ok. 100 osób to turyści z naszej szkoły) oraz dwie nowe imprezy: „Rajd z Piosenką” mający charakter festiwalu piosenki i „Rajd na Orientację” z elementami terenoznawstwa ( wędrówki wg mapy i z kompasem na azymut). Wymienić tu także należy turystykę popularną, organizowaną przez wychowawców dla swoich klas oraz wycieczki ogólnoszkolne organizowane przez SKKT. Do najbardziej zaangażowanych działaczy OZ/PTTK w pracę z młodzieżą szkolną należą: Alfred Feliks – prezes oddziału, Stanisław Niewęgłowski – wiceprezes, szef sekcji kolarskiej, Henryk Gwóźdź – skarbnik, zamiłowany kolarz.

Działalność naszego koła jest zauważana. Zostało ono odznaczone przez Zarząd Wojewódzki PTTK Odznaką „Zasłużony dla Turystyki Śląska Opolskiego”. Natomiast nauczyciele-członkowie PTTK najaktywniej wspierający prace koła zostali uhonorowani wieloma dyplomami uznania, odznakami srebrnymi i złotymi, „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” nadawanych przez Zarząd Główny PTTK, a opiekun koła Z. Andrzejewski, za ponad dwudziestoletnią działalność z młodzieżą, został odznaczony najwyższymi odznaczeniami organizacyjnymi Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz Medalem 50-lecia PTTK. Do tych najaktywniejszych działaczy należą: Maria Andrzejewska – Dyrektor PSP w Zawadzkiem, Janina Sklorz  - obecnie emerytowany nauczyciel, Piotr Skrabania – członek Komisji Kolarskiej OZ/PTTK oraz Bożena Baranowska  - nauczyciel wf,  sympatyk PTTK (jeszcze jako uczennica naszej szkoły jedna z pierwszych członkiń SKKT).

Z ilości zorganizowanych imprez krajoznawczo-turystycznych dla młodzieży naszej szkoły możemy być zadowoleni. Wniosek Rady Pedagogicznej uchwalony przed laty, a mówiący o tym, że każdy uczeń szkoły powinien uczestniczyć w co najmniej jednej wycieczce, staramy się w pełni realizować. Nasza oferta wycieczkowa dla dzieci jest (mimo coraz większych trudności finansowych rodziców) ciągle atrakcyjna i umożliwia chętnym uczniom uczestnictwo w wielu imprezach o bardzo różnym charakterze – rajdy piesze i rowerowe, konkursy i festiwale oraz wycieczki turystyki popularnej.

Zamieszczone tabele prezentują statystycznie działalność krajoznawczo-turystyczną szkoły w latach 1979-2004 – w latach wcześniejszych informacji na ten temat nie gromadzono. Działalność ta także jest dokumentowana w kronikach SKKT i Klubu „Dreptak”, za prowadzenie których, także zostaliśmy wyróżnieni  w „Ogólnopolskim konkursie kronik PTTK” zajmując 3 miejsce w województwie.

 

 

IMPREZY KRAJOZNAWCZE W LATACH 1979-2004

IMPREZY TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Ilość imprez

Ilość uczestników (ogółem / w tym uczniów)

 

WYCIECZKI POPULARNE*

Rok

Ogółem

Piesze

Górskie

Rowerowe

Narciarskie

1979

1

10/9

1

10/9

 

 

 

 

1980

1

15/14

1

15/14

 

 

 

 

1981

4

42/38

4

42/38

 

 

 

 

1982

4

90/83

2

42/39

2

48/44

 

 

3

107

1983

6

128/94

3

70/64

3

58/30

 

 

5

135

1984

5

108/96

1

25/21

4

83/75

 

 

4

90

1985

11

318/279

3

82/78

7

214/180

1

22/21

 

3

75

1986

9

225/207

2

62/50

5

131/127

 

2

32/30

17

375

1987

13

380/328

4

120/112

7

230/188

 

2

30/28

8

240

1988

14

344/305

2

56/52

9

229/200

1

35/33

2

24/20

17

675

1989

14

380/342

3

100/93

9

255/228

 

2

25/21

24

800

1990

24

790/740

15

510/480

9

280/260

 

 

7

220

1991

17

498/456

8

220/200

8

264/244

 

1

14/12

23

690

1992

6

220/206

1

45/43

5

175/163

 

 

17

700

1993

9

292/273

3

138/131

6

154/142

 

 

15

500

1994

8

382/350

1

48/44

7

334/306

 

 

15

577

1995

15

516/469

4

137/125

10

363/330

 

1

16/14

22

940

1996

7

303/278

1

46/42

6

257/236

 

 

15

630

1997

7

279/257

2

100/94

5

179/163

 

 

10

422

1998

9

440/402

2

140/134

7

300/268

 

 

15

544

1999

8

374/357

3

212/207

3

117/109

2

45/41

 

17

668

2000

10

340/307

3

100/90

5

195/177

2

45/40

 

20

883

2001

11

369/340

3

145/138

5

168/153

3

56/49

 

18

740

2002

9

282/261

2

118/112

3

82/75

4

82/74

 

16

611

2003

21

613/522

6

220/203

7

270/215

8

123/104

 

15

782

2004

10

253/230

4

140/131

2

61/56

4

52/43

 

17

677

 

Razem:

 

- Ilość imprez:

253

- ilość uczestników

7991

- w tym uczniów

7243

- Ilość imprez:

84

- ilość uczestników

2943

- w tym uczniów

2744

- Ilość imprez:

134

- ilość uczestników

4447

- w tym uczniów

3969

- Ilość imprez:

25

- ilość uczestników

460

- w tym uczniów

405

- Ilość imprez:

10

- ilość uczestników

141

- w tym uczniów

125

 

- Ilość imprez: 323

- ilość uczestników:

12081

*Tylko wycieczki organizowane przy współudziale SKKT

 

Ilość członków SKKT-PTTK w latach 1979-2004

 

Rok

 

Ilość członków

W tym

Uczniów

Seniorów

1979/80

13

11

2

1981

40

35

5

1982

50

45

5

1983

77

67

10

1984

82

72

10

1985

85

75

10

1986

106

95

11

1987

110

99

11

1988

100

90

10

1989

88

78

10

1990

90

79

11

1991

98

88

10

1992

62

54

8

1993

53

45

8

1994

57

49

8

1995

69

63

6

1996

68

61

7

1997

74

66

8

1998

72

64

8

1999

74

66

8

2000

66

58

8

2001

51

43

8

2002

48

42

6

2003

46

39

7

2004

44

37

7

Ogółem przez Szkolne Koło PTTK przewinęło się w latach 1979-2004

425 aktywnych członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyprawy Klubu Turysty Seniora „DREPTAK”

ROK

KIERUNEK WYPRAWY

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

ROK

KIERUNEK WYPRAWY

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

1983

Beskidy – Pilsko

14

1991

Bieszczady

31

1983

Beskidy – Wielka Racza

10

1991

Beskidy – Babia Góra

4

1984

Warszawa

25

1992

Góry Opawskie

20

1984

Poznań-Kórnik-Gniezno

22

1993

Ziemia Sandomierska

32

1985

Beskidy – Barania Góra

12

1994

Poznań-Gniezno

35

1985

Beskidy – Babia Góra

7

1995

Kotlina Kłodzka

38

1985

Kraków

32

1997

Dolina Popradu

25

1986

Kotlina Jeleniogórska

24

1998

Sudety – Karkonosze

44

1986

Kotlina Kłodzka

24

1999

Zakopane-Tatry

46

1986

Łódź

40

2000

Góry Świętokrzyskie

43

1987

Góry Świętokrzyskie

31

2000

Pilawówka - piknik

31

1987

Beskidy – Równica

18

2001

Zatoka Gdańska

42

1988

Warszawa

26

2002

Licheń - I pielgrzymka

45

1988

Beskidy – Klimczok

12

2002

Czechy

56

1989

Beskidy – Rachowiec

9

2003

Zakopane - Tatry

38

1989

Zakopane – Tatry

30

2003

Wisła

34

1990

Beskidy – Magurka

6

2004

Puławy-Kazimierz-Nałęczów

37

1990

Pieniny

30

2004

Częstochowa - II pielgrzymka

33

1990

Wrocław

31

W 37 wyprawach uczestniczyło 1037 osób.

 

         

           Zdzisław Andrzejewski

 

 

 

Turystyka szkolna w latach 2005-2010

 

W kolejnych latach aktywność turystyczna szkoły nie malała. Głównym motorem ciągle było SKKT-PTTK, w głównej mierze opierające swoją działalność o imprezy Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem, którego Zarząd kontynuował dotychczasową ofertę imprez dla dzieci i młodzieży i wprowadził  kolejną – „Rajd Rododendrona”.

SKKT-PTTK, wspólnie z Kołem Regionalno-Turystycznym (opiekunowie Małgorzata Rabicka i Zdzisław Andrzejewski) uczestniczyło w opracowaniu i realizacji projektu „Kalejdoskop regionalny”, w realizacji którego odbyto wiele wyjazdowych imprez. Ta współpraca trwa do chwili obecnej i opiekunowie tego koła sprawowali pieczę nad uczniami na wiele wspólnych wyprawach.

Od roku 2006 maleje ilość członków koła – w PTTK zaznacza się także niż demograficzny. Nadal jednak  aktywność turystyczna cieszy się wśród uczniów sporą popularnością.

            W 2010 roku, w rocznicę 45-lecia działalności OZ/PTTK w Zawadzkiem, Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne zostało za swoją działalność odznaczone przez Zarząd Główny PTTK „Srebrną Honorową Odznaką PTTK”, a opiekunowi koła Zdzisławowi Andrzejewskiemu, z okazji 60-lecia działalności PTTK na Ziemi Opolskiej, Marszałek Województwa Opolskiego nadał odznakę  honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”. Z. Andrzejewski opiekuje się SKKT-PTTK PSP w Zawadzkiem od 1981 r. do 31 sierpnia 2011 r. (do momentu przejścia na emeryturę).

           

W tabelach umieszczono informacje o odbytych imprezach i ilości uczestników w latach 2005-2010.

 

IMPREZY KRAJOZNAWCZE W LATACH 2005-2010

Imprezy turystyki kwalifikowanej

Ilość imprez

Ilość uczestników (ogółem/w tym uczniów)

 

WYCIECZKI POPULARNE

 

ROK

OGÓŁEM

PIESZE

GÓRSKIE

ROWEROWE

INNE

2005

19

652/580

3

89/82

5

175/160

7

132/117

4

256/221

15

567

2006

11

288/267

2

85/80

4

103/99

4

81/72

1

19/16

19

734

2007

11

322/296

2

75/70

2

79/73

5

118/107

2

50/46

21

820

2008

17

359/316

5

122/112

1

6/5

8

158/138

3

72/61

14

640

2009

15

423/347

3

76/70

5

196/146

5

106/91

2

45/40

15

536

2010

6

130/120

1

21/19

3

63/59

2

46/42

---

17

544

 

RAZEM

w latach 1979-2010

Ilość imprez:

332

- ilość uczestników

10165

- w tym uczniów

9169

Ilość imprez:

100

- ilość uczestników

3412

- w tym uczniów

3177

Ilość imprez:

154

- ilość uczestników

5069

- w tym uczniów

4511

Ilość imprez:

56

- ilość uczestników

1101

- w tym uczniów

972

Ilość imprez:

22

- ilość uczestników

583

- w tym uczniów

509

 

Ilość imprez:

424

- ilość uczestników

15922

 

 

ILOŚĆ CZŁONKÓW SKKT-PTTK W LATACH 2005-2010

 

ROK

 

ILOŚĆ CZŁONKÓW

W TYM

UCZNIÓW

SENIORÓW

2005

57

49

8

2006

61

52

9

2007

56

49

7

2008

44

37

7

2009

39

32

7

2010

35

28

7

Ogółem przez Szkolne Koło PTTK przewinęło się w latach 1979-2010

495 aktywnych członków.

 

 

 

WYPRAWY KLUBU TURYSTY SENIORA „DREPTAK”

ROK

KIERUNEK WYPRAWY

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

2005

Warszawa - Mazury

58

2006

Lublin-Zamość-Lwów-Sandomierz

60

2007

Wrocław

Tykocin-Wilno-Białystok-Białowieża

Wieliczka-Kraków

39

39

48

2008

Kotlina Kłodzka

Kraków

49

33

2009

Kotlina Jeleniogórska

Tychy-Pszczyna

48

34

2010

Żywiec-Inwałd-Wadowice

37

2011

Brzeg-Opole

23

W   48  wyprawach w latach 1983-2011 wzięło udział  1505 osób.

Zdzisław Andrzejewski